Rut-avdrag

Vi gör rutavdrag på det arbete som utförs i Er bostad med 50%. Regler för detta finner ni nedan eller kan läsas här.

Data- och IT-utrustning

till exempel

 • persondatorer, läsplattor, smarttelefoner och spelkonsoler eller annan utrustning som är kopplad till internet
 • tv-apparater som har en data- eller smartfunktion och som kopplas in via  bredband (ADSL, fiber eller trådlöst).

Tillhörande kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa

till exempel

 • skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
 • mediaspelare, digitalbox, datorer, blu-rayspelare och Apple-tv som via bredband gör det möjligt att se på tv och ladda ner filmer m.m.

Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation

som till exempel

 • modem, routrar, samt Wi-Fi-utrustning
 • bredband, fiber- och nätverkskablar samt tillhörande uttag i anslutning till dessa
 • parabol- och tv-antenn avsedd för datatrafik och som kopplas upp mot internet.

Arbete med felsökning

 • av till exempel en dator och kanalsökning av en smart-tv.

Enklare rådgivning, och handledning

 • som ges i samband med installation, reparation och underhåll av data och IT-utrustningen.

Inget avdrag medges för:

 • installation, reparation och underhåll av en tv-apparat som endast tar emot ljud och bild
 • installation och reparation av parabol- och tv-antenn vars enda syfte är att skicka tv-signaler samt tillhörande kabeldragning och inkoppling av uttag
 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Källa: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/exempelparutarbete.4.2ef18e6a125660db8b080001424.html#h-ITtjanster