Tjänster

Vi utför tjänster som bl.a.

  • Uppsnabbning av dator/datorsystem.

  • Rensning av virus och skadlig kod.

  • Felsökning/reparation av datorer och datorsystem.

  • Konstruktion och installation av nätverk.

  • Dataräddning.

  • Nybyggnation av nätverk och datorsystem

  • Serverhantering

  • Konstruktion av serversystem.

  • Konstruktion av övervakningsanläggningar.…Och mycket mycket mer…